Dolf de Beurs benoemd tot Lid van Verdienste van NHV

Dolf de Beurs benoemd tot Lid van Verdienste van NHV

06 augustus 2018, 18:02 uur

Door Redactie - Op donderdag 26 juli mocht Will Bakker namens het NHV aan Dolf de Beurs de speld en de oorkonde overhandigen die horen bij de benoeming tot Lid van Verdienste van het NHV. Met gepaste trots en veel emotie dankte Dolf vanaf zijn ziekbed in Akersloot het NHV voor deze waardering.

Dolf is in de handbalwereld een gerespecteerd persoon. Als trainer begon hij in 1970 bij de jeugdteams van Meervogels. Na de overstap naar seniorenteams kon hij zijn kennis overdragen aan de teams van o.a. Meervogels, DSS en VIDO. De combinatie van handbaltrainer op niveau en leerkracht in het onderwijs bleken moeilijk te combineren. Hij deed, intussen in bezit van alle trainersdiploma’s, een stapje terug.

Het NHV deed begin jaren negentig een beroep op zijn deskundigheid en nodigde hem uit als docent trainersopleidingen en kort daarna ook als examinator bij wat nu de HT2- en HT3-opleidingen zijn. Niet veel later ook bij de HT4. Een examen afnemen was bij Dolf meer dan een plichtpleging. Iedereen kreeg nog waardevolle tips mee, die zeer gewaardeerd werden.

Toen de Kwalificatie Structuur Sport in 2006 zijn intrede deed werd de instelling van een Toetsingscommissie een feit. Dolf werd samen met Will Bakker gevraagd deze commissie te vormen. Die commissie ziet toe op de kwaliteit van de NHV/opleidingen en toetsingen hierbij. Met name in 2016 werd veel gevraagd van de Toetsingscommissie in het kader van de Auditing NHV Trainersopleidingen, zowel in kennis en kunde als in tijd.

De afgelopen vier jaar hebben Dolf en Will een grote rol gespeeld in de totstandkoming van aangepaste HT4-opleidingen. In verband met de invoering van een licentiesysteem voor trainers was een inhaalslag wenselijk. In overleg met de Auditcommissie van Academie voor Sportkader zijn Dolf en Will nadrukkelijk bezig geweest met een juiste lijn van toetsen (Proeve van Bekwaamheid). In 2017 kreeg de Toetsingscommissie er een taak bij: toezicht op de naleving van het Licentiebeleid Trainer/Coach 4.

De kenmerken van Dolf hierbij: de onafhankelijke kijk op zaken, zijn deskundigheid, waakzaamheid ten aanzien van kwaliteit en geloofwaardigheid en een uitstekende afweging van handbalbelangen.

Veel trainers die de afgelopen jaren hun Proeve van Bekwaamheid HT4 en HT3 aflegden, kregen te maken met Dolf. En nog steeds krijgen zij positieve tips mee. Dolf blijft de vraagbaak voor menig trainer, club en het NHV.

In juni 2018 kreeg Dolf een slecht bericht over zijn gezondheid en moest hij de reeds besproken PvB’s afzeggen. Ondanks de grote uitdagingen met betrekking tot zijn gezondheid mag de handbalwereld hopen nog geruime tijd van de kennis van Dolf gebruik te mogen en kunnen maken.

Laatste update: 27 augustus 2018, 22:14 uur
Personeelsadvertentie Handbalstartpunt
Handbal-direct