Handbalshop
Noodkreet acht zaalsportverenigingen Venlo

Noodkreet acht zaalsportverenigingen Venlo

05 november 2018, 19:21 uur

Van de Redactie– In Noord-Limburg, en dan in de gemeente Venlo, zijn de binnensporters boos op de eigen gemeenteraad. In een brandbrief aan de leden van die gemeenteraad uiten acht zaalsportverenigingen hun ongenoegen over de aangekondigde verhoging van de zaalhuur met liefst 80%.

Hieronder de brief.

Geachte leden van de gemeenteraad,

Namens acht grotere zaalsportverenigingen binnen de Gemeente Venlo met gezamenlijk ruim 1500 leden, willen wij u middels dit schrijven informeren over de catastrofale gevolgen van de voorgenomen zaalhuurverhogingen, zoals opgenomen in de concept begroting 2019 – 2022.

Onze verenigingen zijn begin oktober op de hoogte gesteld van de voorgenomen huurverhogingen. Ongeloof overheerste, maar navraag bij het Servicepunt Sport bevestigt waar wij bang voor waren. De Gemeente Venlo gaat de huurtarieven met ca. 80% verhogen!

Bij zaalsportverenigingen is zaalhuur verreweg de grootste kostenpost. Meer dan de helft van al onze kosten bestaat uit zaalhuur. Een verhoging van deze kostenpost met 80% resulteert in een onhoudbare situatie.

Decennia lang al moeten sportverenigingen alle zeilen bijzetten om financieel rond te komen het opbouwen van buffers, iets waarmee de gemeente zelf druk doende is, is voor de gemiddelde sportvereni-ging niet weggelegd.

Afbeeldingsresultaat voor handbal blerickHV Blerick

Elke keer hopen dat je de eindjes aan elkaar kunt knopen is voor de vele vrijwilligers dagelijkse kost. Dit vergt nu al veel inventiviteit en veel inspanning. Tijd die niet besteed wordt aan begeleiding van de jeugd, maar noodzakelijk kwaad is om een sportvereniging draaiende te houden.

De mogelijkheden om extra middelen voor de vereniging te genereren zijn niet onuitputtelijk.

We doen al jaren het maximale om extra inkomsten te genereren uit zaken als sponsoring, donaties, verkoopacties, etc. etc. Via deze kanalen kunnen we een huurverhoging van 80% niet opvangen.

Een dergelijke huurverhoging kan dan ook nog maar op één manier gedragen worden: door contributieverhoging. En juist daar zit onze grote zorg. De huurverhogingen zullen ons dwingen tot contributieverhogingen van naar verwachting minimaal 60%.

Afbeeldingsresultaat voor handbal loreal

De impact van een dergelijke contributieverhoging is niet te overzien. Uit ervaring weten wij dat ook nu al voor veel gezinnen de hoogte van de contributie een groot probleem is. Daarnaast zijn contributies bij zaalsporten in de regel al aanzienlijk hoger dan bij buitensporten. Veel gezinnen zullen de verhoogde contributies simpelweg niet meer kunnen betalen.

Contributieverhogingen zullen ouders er dus toe brengen hun kinderen van de sportvereniging te halen of op zijn minst de kinderen niet of minder te motiveren om lid te zijn van een sportvereniging. Juist dat laatste is van belang. Kinderen worden en blijven vooral lid van een sportvereniging als de ouders dit stimuleren.

Wij zien dat, in deze veranderende samenleving, ouders steeds vaker wegvallen als stimulerende factor. Nog hogere contributies versterkt dit!

Afbeeldingsresultaat voor eksplosion handbal

Wij maken ons door de aangekondigde huurverhogingen dan ook zeer grote zorgen over het voortbestaan van onze verenigingen. Wij zien absoluut geen mogelijkheden om in de toekomst nog tot een sluitende begroting te komen. Door het ontbreken van buffers voorzien wij dan ook een verschrikkelijk doemscenario:

-          Als de gemeente de aangekondigde huurverhogingen doorvoert, zullen de komende jaren diverse zaalsportverenigingen ophouden te bestaan.

-          De gemeente Venlo heeft in haar Sociale Structuurvisie, welke ook als leidraad dient voor de Venlose sportvisie, een aantal belangrijke kernopgaven staan: meedoen, persoonlijke ontwikkeling, gezond en vitaal en een veilige leefomgeving. Kernopgaven waar onze verenigingen een grote bijdrage aan leveren.

-          Een bijdrage die geleverd wordt door vrijwilligers, bewoners van onze gemeente die zich kosteloos inzetten om deze doelen gezamenlijk te bereiken.

-          Maak het ons niet onmogelijk om deze bijdrage aan onze maatschappij te blijven leveren!

Wij willen u dan ook vragen onze argumenten, om van de aangekondigde huurverhogingen af te zien, in uw besluitvorming mee te nemen.

Met vriendelijke groet,

E.G.M.M. Tacken, Voorzitter Handbalvereniging Blerick

D.W.G. Weijmans, Voorzitter Handbalvereniging Eksplosion'71

G.Meerts, Voorzitter Handbal Venlo

R.Keijner, Voorzitter Venlo Crusaders

P.Pijpers, Voorzitter Badminton United

P.P.A Burhenne, Voorzitter Badmintonclub Olympia'56

R.Tervooren, Voorzitter Volleybalvereniging Civitas

M.Bours, Stichting Topsport en Beheer Handbal Venlo

Laatste update: 06 november 2018, 18:32 uur
Personeelsadvertentie Handbalstartpunt
Handbal-direct