Disclaimer

Disclaimer

Auteursrecht
Handbalstartpunt.nl behoudt het recht - tenzij anders overeen gekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten, aan te passen of niet te plaatsen. Handbalstartpunt.nl behoudt zich tevens het recht voor - tenzij anders is overeengekomen met de auteur - artikelen en/of meningen te verwijderen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeldmateriaal.

Een bezoeker/ster van handbalstartpunt.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Handbalstartpunt.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming.

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die Handbalstartpunt.nl besteedt aan de samenstelling van de content is het mogelijk dat de informatie die op www.handbalstartpunt.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Handbalstartpunt.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Handbalstartpunt.nl. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Handbalstartpunt.nl is verkregen.

Handbalstartpunt.nl zal zich inspannen om de beschikbaarheid van zijn website zo volledig mogelijk te laten zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen.