Nieuws

IHF: nieuwe spelregels vanaf 1 juli 2022

Van de Redactie – De Internationale Handbal Federatie (IHF) heeft vier veranderingen bekend gemaakt in de spelregels die per 1 juli a.s. in werking treden. Zo wordt het aantal toegestane passes in het kader van de tijdspelregeling teruggebracht van zes naar vier en komt er een beginworpcirkel. Daarnaast moet het in de toekomst mogelijk zijn om onbetwiste headshots te bestraffen met een tijdstraf.

De meest serieuze verandering is zeker het aantal passes in het passieve spel. Nadat de scheidsrechters hun arm hebben opgestoken, zijn er vanaf 01 juli 2022 slechts vier passes toegestaan; bij de vijfde pas wordt gefloten. Tot nu toe werd daarvoor de aanval bij de zevende pas afgefloten omdat er slechts zes passes waren toegestaan. Die regel blijft nog tot 30 juni 2022 - dus voor de rest van het huidige seizoen – van kracht. Een dag later gaat de nieuwe regel in.

De tweede wijziging betreft de beginworp. Voorheen moest de uitvoerende speler met één voet op de middenlijn staan. Vanaf 1 juli wordt de beginworp uitgevoerd vanaf de nieuwe beginworpcirkel, die volgens de herziening van de regels een diameter van vier meter moet hebben en in het midden van de middenlijn moet worden geplaatst. De IHF schrijft die beginworpcirkel voor voor alle IHF-evenementen en professionele competities. "Het is optioneel voor continentale federaties en alle andere competities die door de nationale federaties worden georganiseerd", staat er in de regels te lezen. Of de beginworpcirkel overal in de nationale competities moet worden geïmplementeerd en of de speelvelden in de zalen dan moeten worden aangepast, is een zaak voor de nationale bonden om te beslissen. Bij het spelen met de ‘beginworpcirkel’ mogen de scheidsrechters voor de beginworp fluiten zodra de bal binnen die cirkel is en de speler ten minste één voet binnen de cirkel heeft. De werper mag binnen de begwinworpcirkel bewegen, maar niet stuiteren. Spelers van de tegenstander moeten zich buiten de cirkel bevinden en de bal of tegenstanders niet aanraken totdat de beginworp is voltooid.

Tijdstraf voor onbetwist headshot

De keeper moet worden beschermd met de derde regelaanpassing: waar het raken van de keeper op het hoofd voorheen alleen kon worden bestraft met een zevenmeterworp, zal dit in de toekomst ook mogelijk zijn vanuit het spel als een speler die ongehinderd kon werpen de keeper op het hoofd raakt. Dit is echter alleen van toepassing op vrije spelsituaties wanneer er zich geen verdediger tussen de werper en de keeper bevindt. In de nieuwe versie van de regels definieert de IHF de regel nauwkeuriger: om een ​​schot tegen het hoofd volgens de nieuwe regel te kunnen bestraffen, moet de bal het hoofd rechtstreeks hebben geraakt en mag hij niet eerder een ander deel van het lichaam van de keeper hebben getoucheerd. Bovendien is de regel niet van toepassing als de keeper zijn hoofd naar de bal beweegt. Indien een keeper door middel van bedrog een schorsing van 2 minuten probeert uit te lokken, zullen de scheidsrechters dit progressief bestraffen.

De vierde wijziging betreft de bal zelf. In de toekomst zal de IHF in de regels een onderscheid maken tussen ballen met hars en ballen zonder hars. Ballen zonder hars mogen, volgens de regels, kleiner en lichter zijn dan ballen voor dezelfde leeftijdsgroep waar met hars wordt gespeeld. Zaak van de nationale bonden.

Afgezien van de harsvrije bal, zijn sinds het seizoen 2020/21 de drie regelaanpassingen voor passief spel, beginworpcirkel en schot op het hoofd getest. Elf landen uit Europa, Azië en Zuid-Amerika deden mee aan de testreeks. In november 2021 keurde het IHF-congres de regelwijzigingen goed, die op 1 juli 2022 van kracht worden.

Met dank aan William Weijmans, EHF-scheidsrechter

Deel dit bericht